Weer een stap verder!

Weer een stap verder!

Weer een stap verder! Om het plan mogelijk te maken dient het bestemmingsplan aangepast te worden. Om deze wijziging mogelijk te maken zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd de afgelopen tijd, onder andere onderzoeken naar stikstof, milieuzoneringen, maar ook de flora en fauna.

Het bestemmingsplan ligt inmiddels ter inzage (vanaf 15 december voor een periode van 6 weken). In deze periode is het bestemmingsplan voor iedereen in te zien. Het bestemmingsplan geeft aan wat er precies mag worden gerealiseerd in de woningbouwontwikkeling. Het bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen, de toelichting, regels en een kaart voor de verbeelding. 

Een toelichting: De toelichting legt uit waarom het plan is opgesteld en welke ontwikkelingen in het gebied zijn meegenomen. Ook staat in de toelichting informatie over onderzoeken die vooraf zijn gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van milieu of archeologie. Deze onderzoeken worden als bijlage bij de toelichting gevoegd.

Regels: De regels geven aan wat er precies mag in het woningbouwplan. Gedacht kan worden aan regels die aangeven hoeveel procent van een bouwkavel bebouwd mag worden of wat de maximale goot- en nokhoogtes van gebouwen zijn. 

Een kaart (de verbeelding): Op de plankaart is de bestemming van de grond aangegeven. De verschillende bestemmingen hebben verschillende kleuren. Op de kaart is bijvoorbeeld ook het maximaal aantal woningen opgenomen.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van de Comert in Grubbenvorst? Schrijf je dan onderaan de pagina in voor de nieuwsbrief!