De woningen krijgen vorm

De woningen krijgen vorm

De diverse woningen krijgen inmiddels echt vorm! 

Ondanks dat het de afgelopen tijd veel geregend heeft is er toch verder gebouwd. Bij de 10 levensloopbestendige woningen voor Wonen Limburg liggen de dakplaten en is men al bezig met de binnen afwerking. Bij de 20 koopwoningen zijn de verdiepingsvloeren gereed, topgevels zichtbaar, kozijnen geplaatst en is gestart met het metselen dus ook bij deze woningen gaat het snel. Binnenkort zullen ook hier de dakplaten worden geplaatst en dan is het hoogste punt bereikt.